Základní informace k farmářským trhům

Co nabízíme

Informace o FT zveřejněné v médiích, na místě možnost propagace Vaší farmy, hospodářství aj. Bezplatné parkování na parkovišti v přímé blízkosti FT.

 

Výstava byla zrušena na základě doporučení Městyse Bohdalov. 
Akce se tradičně účastní 4-5 tisíc návštěvníků, což je v současné situaci s covid-19, potenciálně nebezpečné pro všechny návštěvníky.

 

Podmínky účasti

·Označení prodejního místa dle obecných předpisů a též viditelně tabulkou vydanou pořadatelem.

·Připojení na elektrický proud je možné pouze normalizovanými kabely, nelze užívat topidla. Elektrická zařízení musí být značková nebo je třeba na požádání pořadatele předložit doklad o revizi.