Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů

sobota 13.6.2020

časový harmonogram:

8:30-9:00 prezence

9:00   zahájení, následují testy, poznávačky, hodnocení prací a pohovory po jednotlivých kategoriích a odbornostech

předpokládané ukončení do 12:00 hod.

Prosím vezměte si s sebou roušky.
Soutěžící nezapoměňte čestné prohlášení, které naleznete zde a písemné práce.

Občerstvení zajištěno.


Celostátní kolo Olympiády mladých chovatelů je pro letošek zrušené. Informaci od ÚV ČSCH na stránkách www.cschdz.eu a v časopise Chovatel.
Okresní kolo jsme se rozhodli uspořádat i přes to, že celostátní kolo letos nebude. Mnozí z vás se na něj ptali a dle našeho názoru je správné umožnit vám soutěžení alespoň na úrovni okresního kola. 
Věřím že si užijete chovatelské setkání a zápolení letos alespoň na úrovni okresu.

Písemné práce zašleme k vyhodnocení ÚKPM v Praze.

Těšíme se na viděnou v sobotu.