Naše zvířata, nejen na výstavě, krmíme krmivy VERSELE-LAGA. K dostání ve všech dobrých obchodech, nebo na adrese: CZanidis, s.r.o. Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš

anidis.jpg

Další informace o dění v organizaci naleznete zde: facebook/zocshbohdalov

facebook.jpg

Deutsche informationen

deutschland1.gif

Mediálním partnerem je:

croregion.jpg

Náš tradiční dodavatel čestných cen a pohárů

sporthobby-half-banner.jpg

Spolupořadatelem akce je Městys Bohdalov

logobohdalov.jpg

Spolupořadatelem akcí pro děti je Základní škola a mateřská škola Bohdalov

ZSBohdalov.jpg

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 1185 

Kam v okolí Bohdalova?

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

 

Kam v okolí Bohdalova?

Novoměstská andulka

Ve dnech 1.-2. října 2011, pořádá ZO ČSCH Nové Město na Moravě, ve svém chovatelském areálu za nádražím ČSD

NEJVĚTŠÍ VÝSTAVU PAPOUŠKŮ V REGIONU

Téměř 100 voliér a 70 výstavních klecí, t.j. více jak 1000 kusů exotického ptactva. Přijďte se podívat na výstavu ptačích klenotů z celého světa. K vidění bude široká paleta barev, především australských papoušků, ale i jemná krása drobných astrildů. Vše od běžně chovaných druhů až po skutečné chovatelské vzácnosti, které na jiných výstavách stěží uvidíte! Velká část exponátů bude prodejných. Po celou dobu výstavy bude probíhat i prodej krmiv a výkup exotů. Pro děti je připraven bohatý doprovodný program s prodejem malých domácích mazlíčků – králíčci, morčátka apod. Otevřeno je v sobotu od 8,00 do 18,00 hod. a v neděli od 8,00 do 16.00 hod. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu. Info na tel. č. 732 951 945

PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO

Zaujímá střední část Českomoravské vrchoviny v západní části okresu Žďár nad Sázavou. Vyhlášen byl v roce 1990 za účelem ochrany krajinného rázu, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika vymezeného území s vysokými biologickými a estetickými hodnotami. Rozloha parku je 6080 ha. Dnes se zde nachází řada chráněných lokalit přírody i kulturních zajímavostí. Parkem vede stezka určená pro pěší i cyklisty. Bližší informace na http://www.bohdalovsko.cz/stezka.html

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Posláním CHKO Žďárské vrchy je zachování kulturní krajiny rozptýlených sídel, lesů, luk, pastvin a rybníků s významným zastoupením přirozených ekosystémů. Lesy tvoří téměř polovinu území CHKO, původní jedlobukový les byl většinou nahrazen smrkovými monokulturami. Žďárskými vrchy prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. CHKO je pramennou oblastí řek Sázavy, Svratky, Chrudimky, Doubravy a Oslavy. K nejcennějším biotopům patří rašeliniště a mokřadní louky s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů (rosnatka okrouhlolistá, mlok skvrnitý, datel černý). Typickým prvkem krajiny jsou rulové skály v nejvyšších partiích Žďárských vrchů (Devět skal, Čtyři palice). Bližší informace včetně nabídek tras naleznete na http://www.zdarske-vrchy.info/index.html

Žďár nad Sázavou

http://www.zdarns.cz

http://www.zdarns.cz/o-meste/pamatky.asp

Zámek Žďár nad Sázavou

Najdete zde několik zajímavých expozic a výstav. Světoznámé je muzeum knihy, největší tohoto druhu v Evropě, stálá výstava „300 let klavíru“ expozice ze života Jana Santiniho Aichla, Galerie Kinských. V areálu zámku se také nachází konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nejstarší základní škola v regionu, muzeum místního hasičského sboru,Web: www.zamekzdar.cz

Virtuální prohlídka: http://www.virtualtravel.cz/zdar-nad-sazavou/zamek-zdar-nad-sazavou/nadvori.html

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Je unikátním uměleckým dílem a nepochybně nejosobitějším počinem geniálního českého architekta vlašského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající veškerou tíži zdiva, to vše svědčí o výjimečnosti této architektury Je to Národní kulturní památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Otevírací doba: květen – září: denně mimo pondělí, 8.00 - 17.00, duben a říjen: pouze pro objednané skupiny. Bližší informace: http://www.zdarns.cz/o-meste/zelena-hora.asp

Kolejiště HO Radislava Wimmera - virtuální prohlídky

Kolejiště v měřítku 1:87 a rozměrech 5,25*2,6m se nachází v půdních prostorách rodinného domku Radislava Wimmera ve Žďáře nad Sázavou. Kolejiště je analogově řízené a majitel se vyřádil v elektro zapojení, neboť na řízení je použito na 900 ks telefonních relé a soustava třech ovládacích panelů nemálo podobných těm skutečným na železnici. Pokud vás zajímá dozvědět se něco více o tomto domácím unikátu navštivte http://www.kolejiste-zdar.cz/

Kolejiště naleznete na adrese Žďár nad Sázavou, Smetanova 30, návštěva po předem dohodnutém termínu na telefoním čísle 603 742 409 nebo e-mailové adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zajímavý model železnice je i v suterénu kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou.

Obří modelové kolejiště Vysočiny

http://www.mkzdar.cz/

Dům Kultury - Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou 1

Telefon: +420 603 742 409           E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Otevřeno vždy ve středu, čtvrtek, sobotu a neděli.

K vidění jsou známé železniční stanice, mosty, viadukty a kulturní památky. Součástí expozice je i nově otevřená modelářská prodejna

Rozhledna Rosička

Rozhledna Rosička stojí na stejnojmenném vrcholku 644 m.n.m. který se nachází západně nad obcí Rosička, deset kilometrů od Bohdalova. Rozhledna je vysoká 42 m a tvoří ji telekomunikační stožár s vyhlídkovou plošinou ta je ve výšce 24 m. Bližší informace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rosi%C4%8Dka_(rozhledna)

Nové Město na moravě

Je nejvýznamnější lyžařské centrum Vysočiny. Najdete zde Horácké muzeum. Jeho expozice se zaměřují na lidovou kulturu v severní části moravského Horácka, sklářství, železářství a dějiny města s preferencí lyžařské tématiky, které je věnována největší část. Exponáty dokumentují vývoj tohoto sportu od jeho počátků na konci 19. století do současnosti, kdy se Nové Město na Moravě proslavilo opakovaným pořádáním běžeckých Světových pohárů. Další část expozice se týká vývoje výroby lyží, zasazené do prostředí stolařské dílny z 1. republiky (http://hm.nmnm.cz/horacke-muzeum/#more-1).

Můžete navštívit také Horáckou galerii, která byla založena v roce 1964, sídlí v prostorách bývalého renesančního zámku, postaveného koncem 16. století Vilémem Dubským z Třebomyslic. Celoročně nabízí návštěvníkům prohlídku stálých expozic a krátkodobých výstav. Expozice Proměny krajiny a tvaru představuje ve výběru sochařské dílo Jana Štursy, Vincence Makovského, Josefa Mařatky, Karla Pokorného a dalších osobností.

V malířské části může návštěvník zhlédnout díla krajinářů, kteří se narodili na Vysočině nebo k ní měli celoživotně vřelý vztah a zobrazili zdejší krajinu v jejích ročních proměnách. Vystavena jsou díla Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora, z moderních autorů pak Bohdana Laciny, Bohumíra Matala a dalších umělců.

Stálá expozice nazvaná Sklo, sklo, sklo představuje barevné a tvarové proměny unikátního souboru hutně tvarovaného skla z nedaleké sklárny ve Škrdlovicích. K předním návrhářům vystavených artefaktů patří např. František Vízner, Jaroslav Svoboda, Jan Exner aj. (http://www.horackagalerie.cz/index.php?nid=8046&lid=CZ&oid=1462596)

Polná

Město Polná je historické město, jehož historické jádro je městskou památkovou zónou. Navštívit zde můžete zámek, hrad nebo židovské památky

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Poln%C3%A1, http://www.infocentrumpolna.cz/,

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Synagoga-v-Polne.aspx).

Jihlava

Krajské historické město se spoustou památek (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava,

http://tic.jihlava.cz/), ale i dalšími možnostmi kulturního vyžití:

 

Jihlavské katakomby

Jihlavské podzemí tvoří další významnou památku města. Jeho celková rozloha je 50 000m2 a délka přibižně 25 km, což jej činí druhým největším podzemním labyrintem v ČR hned po Znojmu. Chodby jsou raženy ve skále pod celým městem a místy i v několika podlažích pod sebou. Jednolivé chodby jsou raženy v hloubce od 2 - 14 metrů. Praktická stavba začala ve 14. století, kdy měšťané začali ve velkém rozšiřovat svoje sklepy. Ražbu prováděli místní zkušení havíři. Hlubší prostory se hloubily v pozdějších dobách (16. - 17. století). Za druhé světové války sloužila část chodeb jako letecký kryt. Dnes je většina tunelů odborně zpevněna a veřejnosti je přístupno cca 10km podzemních chodeb.

Známá je tzv. svítící chodba, krátký úsek katakomb, jehož stěny ve tmě svítí slabě nazelenalým světlem. Příčiny tohoto jevu dlouho nebyly uspokojivě objasněny, nyní je však zřejmé, že se jedná o fosforeskující chemický nátěr. V současnosti je svítící chodba populární turistická atrakce, někteří lidé však věří, že se v jejím okolí odehrávají paranormální jevy. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlavsk%C3%A9_katakomby)

Hradby, opevnění JIhlavy

Hradby byly budovány kolem vznikajícího města krátce po jeho založení před polovinou 13. století. Vedle hlavní hospodářské funkce mělo město i vojenský význam z důvodu strategické polohy na hranicích Čech a Moravy. Několikakilometrové opevnění tvořila vnitřní hradební zeď vysoká 6 metrů, parkán s parkánovou zdí a příkop hluboký až 7 metrů. Hradební zeď zpevňovaly věže, v parkánovém pásu bašty. Hradby byly přerušeny pěti branami, které disponovaly mnoha bezpečnostními prvky. Postupem doby byla pevnostní soustava neustále zdokonalována. V 15. století byla vybudována řada předsunutých stanovišť á opevnění. V roce 1755 byla jihlavská pevnost zrušena - díky vývoji techniky byla již tato koncepce opevnění překonána. V první polovině 19. století byly bourány brány, protože bránily narůstající dopravě. Z pěti bran zůstala zachována jen jediná - brána Matky Boží. Dnes zachovaný pás hradeb je rekonstruován podle barokní podoby ze 17. století včetně parkové úpravy parkánu.

Brána Matky Boží v Jihlavě

Je typickým symbolem města a jedinou branou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran. Vznik se datuje spolu s výstavbou opevnění - na počátku 2. poloviny 13. století. V šestnáctém století prochází brána prochází gotickými i renesančními úpravami, až se vyvine do dnešní podoby. Specifická podoba je dána rozsáhlou atikou na vrcholu věže. V roce 1853 byla brána renovována a opatřena hodinami. Složité předbraní s obranými systémy bylo v roce 1862 zbouráno. V lednu 1995 musela být brána staticky zajištěna z důvodu poklesu základů. Ovšem koruna však byla značně porušená, takže v roce 1996 došlo k její kompletní rekonstrukci. V současnosti je brána zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídková věž a malé muzeum jihlavského podzemí a dolování.

Morový sloup

Byl postaven v roce 1690 jako poděkování za ochranu před morovou epidemií. Na jeho místě stávalo ve středověku popraviště, později pranýř. V jeho blízkosti je umístěna pamětní deska Evžena Plocka, který se v roce 1969 nedaleko odtud upálil na protest proti sovětské okupaci.

ZOO Jihlava

ZOO leží v malebném údolí řeky Jihlávky. V areálu jsou vodní plochy, zalesněné svahy, louky i skály a to v bezprostřední blízkosti centra města, cca 10 minut pěší chůze. Příjezd z Masarykova náměstí Brněnskou ulicí přes starý Brněnský most na centrální parkoviště, nebo od letního kina. ZOO bez mříží" je domovem pro více než 100 druhů exotických zvířat, včetně druhů ohrožených vyhubením. ZOO se specializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů. http://www.zoojihlava.cz/index.php?menu=1

Aguapark JIhlava

http://www.vodniraj.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600046&id_ktg=51&p1=53

Hornická naučná stezka

Za severním okrajem města se zdvíhá vrch Rudný, jehož zalesněnými svahy vede okružní Hornická naučná stezka. Jejím účelem je seznámit návštěvníky s někdejší hornickou slávou města. Začíná a končí u stanice městského autobusu č. 5 a na délce 6 km má 10 zastávek

(http://www.region-vysocina.cz/index.php?objekt=947).

Další PAMÁTKY:

Zámek v Přibyslavi a Hasičské muzeEM

(http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ibyslav)

MUZEUM VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ (http://www.pruvodce.com/velkemezirici/)

Zřícenina Hradu Ronov (http://www.novedvory.eu/pro-turisty/61-zriceninaronov)

Westernové městečko Šiklův mlýn u Zvole (http://www.western.cz/page.php?ide=1)

Hrad Pernštejn (http://www.hrad-pernstejn.eu/titulni-stranka-1/)

hrad kámen (http://www.hradkamen.cz/)

Strašidelný zámek v Dolní Rožínce (http://www.abc-hotel.cz/cz/oo291-strasidelny-zamek-draxmoor-dolni-rozinka)

Sklářská huť v Karlově (http://www.virtualtravel.cz/zdar-nad-sazavou/sklarska-hut-v-karlove.html)

 

Z dalších:

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Outdoor-activity-na-Vysocine---novinka-Poutniho-ho.aspx

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Lanovy-park-na-Vysocine.aspx

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Expozice-mineralu-a-hornin-ve-Velke-Bitesi.aspx

http://www.mzm.cz/mzm/expozice/zamek_budisov.html

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Z-Havlickova-Brodu-do-okoli.aspx

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Hrad-Ledec-nad-Sazavou.aspx

a plno dalších:

http://www.kudyznudy.cz/Vyhledavani/Aktivity---akce.aspx?Regions=13&ActivityTypes=1%7c2%7c3%7c4%7c5%7c6%7c7%7c8%7c9%7c10%7c11%7c12%7c13%7c14%7c15%7c16&PageTo=6