Změna veterinárních podmínek - zjednodušení pro vystavovatele z kraje Vysočina

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Krajská veterinární správa upřesnila veterinární podmínky:

Původní:

Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a myxomatóze a budou podle vakcinačního schématu v imunitě proti těmto nákazám. Holubi musí být vakcinováni proti Newcastleské chorobě. Chovatelé tyto skutečnosti potvrdí podpisem v přihlášce.

Vodní drůbež starší 18 týdnů musí mít potvrzení veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá.

Hrabavá drůbež starší 18 týdnů musí mít potvrzení veterinárního lékaře, že v období 6 měsíců před konáním výstavy byla vakcinována proti Newcastleké chorobě s uvedením vakcinace, názvu a operačním číslem vakcíny. Drůbež do 18 týdnů věku musí mít potvrzení o provedení vakcinace v rodičovském hejnu.

Změna:

Vodní a hrabavá drůbež z kraje Vysočina nemusí mít veterinární potvrzení vystavené lékařem v případě, že vakcinace bude doložena jiným dokladem (např. laboratorní protokol, nebo doklad o zaplacení vakcinace)