Naše zvířata, nejen na výstavě, krmíme krmivy VERSELE-LAGA. K dostání ve všech dobrých obchodech, nebo na adrese: CZanidis, s.r.o. Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš

anidis.jpg

Další informace o dění v organizaci naleznete zde: facebook/zocshbohdalov

facebook.jpg

Deutsche informationen

deutschland1.gif

Mediálním partnerem je:

croregion.jpg

Náš tradiční dodavatel čestných cen a pohárů

sporthobby-half-banner.jpg

Spolupořadatelem akcí pro děti je Základní škola a mateřská škola Bohdalov

ZSBohdalov.jpg

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 1587 

Nový program VÝSTAVA ONLINE

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

ZO ČSCH Bohdalov připravuje nový program na výstavy. Chceme vytvořit moderní program použitelný pro vedení agendy výstavy. Výchozím bude dosavadní aplikace na vedení výstavy, která je vyvíjena postupně cca 20 let. Současné technologie jsou již zcela nové a umožňují více funkcí.
Popis programu:
Jedná se o zcela webovou aplikaci, tj. do počítače uživatele se neinstaluje žádný program.
Pro práci je třeba webový prohlížeč v aktuální verzi, připojení k internetu rychlosti cca 10/4 Mbps. K zadávání dat lze použít počítač, tablet, mobil.  Veškerá data jsou uložena na serveru. Tento způsob je v dnešní době používaný např. v případě různých e-shopů.
Ovládání programu je také na podobné úrovni.
Agendy programu:
1.Přihláška na výstavu
2.Editace údajů vystavovatele
3.Fotogalerie
4.Prodej
5.Klecné
6.Vyúčtování prodeje
7.Ocenění
8.Výdej čestných cen a pohárů
9.Administrace
9.1.Hlavní údaje výstavy
9.2.Čestné ceny
9.3.Poháry
9.4.Mistři
9.5.Šampióni
9.6.Doprava
9.7.Seznamy
9.7.1.Role
9.7.2.Plemena
9.7.3.Barvy
9.7.4.Druh čestných cen
9.7.5.Seznam pohárů
9.7.6.Druh mistra
9.7.7.Druh šampiónů
9.7.8.Svozová místa
1. Lze zadat pohlaví, plemeno, LS, PS (nebo kroužek), druh kolekce, číslo kolekce, prodejní cenu, hmotnost, načíst rodokmen nebo průkaz o původu a foto zvířete. Údaje lze do uzávěrky editovat, po uzávěrce lze editovat jen některé údaje LS, PS nebo kroužek, prodejní cenu, hmotnost, rodokmen a obrázek. Po zadání přihlášky lze zobrazit sestavy Můj katalog a Katalog a přesvědčit se o správném zařazení zvířat v katalogu. Katalogy jsou i v německé a slovenské verzi včetně názvu plemen v těchto jazycích.
Lze vyplnit další doplňující údaje k přihlášce jako je doprava, svozové místo (jen ZO Bohdalov)
Po uzávěrce si může vystavovatel vytisknout Průkaz vystavovatele, Popisky na přepravky, Poukázku na katalog a Potvrzení přihlášky.
Během výstavy je zde možnost sledovat jak bylo konkrétní zvíře oceněno, zda obdrželo nějakou cenu a zda bylo prodáno.
2. Běžné údaje vystavovatele, které se vyplní při první registraci do systému. Další přihlášení probíhá na základě uživatelského jména a hesla. Údaje o vystavovateli lze editovat do uzávěrky.
3. Ještě před výstavou lze prohlédnou fotogalerii zvířat z obrázků dodaných vystavovatelem.
4. Prodej je možné uskutečňovat na více místech současně, prodejné zvíře nelze prodat 2 x.
Tisk dokladu s číslem klece, cenou, kontaktem na vystavovatele odkazem na stránku, kde lze stáhnout rodokmen (pokud je dodán elektronické podobě)
Agenda obsahuje sestavy prodaných zvířat, celkové vyúčtování prodeje, sestava volných – ještě neprodaných zvířat. Možnost storna prodeje. Plánujeme možnost platby v cizí měně a platební kartou.
5. Agenda pro evidenci klecného, možnost platby hotově na výstavě. Při vyplácení peněz vystavovateli je nastavena kontrola úhrady klecného.
6. Vyúčtování prodeje vystavovateli lze provést na více místech, lze provést i několikrát. Nelze vyúčtovat stejné zvíře 2 x. Vyúčtování probíhá automaticky po zadání vystavovatele. Agenda obsahuje sestavy vyúčtovaných zvířat, nevyúčtovaných zvířat, celkové vyúčtování prodeje.
7. Lze zadávat na více místech současně. Lze použít i tablet, chytrý telefon apod.
Způsoby zpracování:
a) Posuzovatelům se tisknou těsně před posouzení soupisové listy, kde jsou základní hodnoty vyplněny. Tj.  číslo klece, pohlaví, LS, PS, (kroužek), kolekce, hmotnost. Posuzovatel nebo zapisovatel údaje doplní, nebo opraví a doplní ocenění a čestné ceny aj. Údaje do programu zadá pracovník výstavy.
b) Údaje zadá posuzovatel nebo zapisovatel přímo do programu. Lze použít i tablet, chytrý telefon apod. Posuzovatel má po přihlášení přístup  jen k jemu přiděleným zvířatům.
c) Údaje lze zadávat do seznamů ve formátu excel, které vygeneruje program. Zadávání je offline tj. není nutné připojení k internetu. Obdobně jako u tištěných soupisových listů se údaje doplní nebo opraví. Výsledný soubor excel se uloží do formátu CSV a je možný aktualizační import těchto dat do programu.
8. Jednoduchá evidence výdeje cen, po zadání vystavovatele se zobrazí všechny jeho ceny a vytvoří se doklad o jejich převzetí, který potvrdí podpisem.
9. Přístup do administrace programu bude jen vybraným uživatelům.
9.1. Název výstavy, místo, uzávěrky a další údaje na tiskové sestavy. Kurz EUR pro přepočet v sestavách a při placení v cizí měně. Procento srážky z ceny a přirážky k ceně, platební údaje a další.
9.2. Zadávání čestných cen a tisk sestavy
9.3. Zadávání pohárů a tisk sestavy
9.4. Zadávání mistrů a tisk sestavy
9.5. Zadávání šampiónů a tisk sestavy
9.6. Zadávání časů dopravy na výstavu a zpět a další (Jen ZO ČSCH Bohdalov)
9.7. Jsou zde hlavní seznamy programu, které není třeba většinou měnit a jsou nastaveny předem superadminem.
9.8. Administrace výstavy - Generování čísel klecí (různé verze), generovánín čísel vystavovatele, tisk  obálek, tisk štítků na obálky, hromadný e-mail vystavovatelům,  hromadné potvrzení přihlášek e-mailem včetně průkazu vystavovatele, popisek na přepravy a volitelné přílohy, stejné i pro tisk na tiskárnu, katalog v různých verzích (kompletní, bez cen, bez vystavovatele, mladých chovatelů, pro posuzovatele)
Standardní budou výstupy pro veřejnost – informativní online katalog (omezené údaje), online počet přihlášených zvířat, online přehled prodaných zvířat, online přehled ocenění a jiné.
Druhy uživatelů:
Chovatel – může zadávat případně editovat přihlášky sobě i dalším vystavovatelům
Posuzovatel – může tisknout soupisku svých zvířat na posouzení, může zadávat ocenění zvířat přímo do aplikace (tablet, chytrý telefon)
Prodejce – může prodávat zvířata během výstavy a vyplácet peníze za prodaná zvířata vystavovatelům, výběr klecného
Administrátor – může provádět všechny předcházející úkony, zadává čestné ceny, poháry, generuje výsledný katalog.
Všechny agendy lze zpracovávat více uživateli zároveň, každý uživatel se musí přihlásit a může pracovat v agendách, které mu nastaví administrátor.
Program bude pronajímám na jednotlivé akce za později stanovených podmínek. Cena se bude skládat z ceny za pronájem webového prostoru a aplikací, dále z formy podpory poskytnuté během celého průběhu zpracování.
Program je zpracováván v češtině, slovenštině a němčině. V těchto jazycích jsou i výstupy programu.
Beta verze programu byla vyzkoušena na Výstavě Vysočiny v Bohdalově 2016 a Celostátní výstavě v Nitře 2016.