Naše zvířata, nejen na výstavě, krmíme krmivy VERSELE-LAGA. K dostání ve všech dobrých obchodech, nebo na adrese: CZanidis, s.r.o. Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš

anidis.jpg

Další informace o dění v organizaci naleznete zde: facebook/zocshbohdalov

facebook.jpg

Deutsche informationen

deutschland1.gif

Mediálním partnerem je:

croregion.jpg

Náš tradiční dodavatel čestných cen a pohárů

sporthobby-half-banner.jpg

Spolupořadatelem akcí pro děti je Základní škola a mateřská škola Bohdalov

ZSBohdalov.jpg

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 412 

Bohdalovský králičí skok 8.10.2017 - podmínky a přihláška

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Český svaz chovatelů – Klub Králičí hop

Vyhlašuje

Ve spolupráci se ZO ČSCH Bohdalov

Bohdalovský Králičí skok 8.10.2017

…..

Podmínky soutěže:

Závody budou vyhlášené pro všechny věkové kategorie závodníků i králíků v lehké a střední třídě rovinné dráhy a parkuru formou Minizávodů. Maximální počet závodníků je 25 na každou disciplínu. Závodníci se musí přihlásit předem. Pokud bude možnost (do zaplnění kapacity), je možné se zaregistrovat přímo na místě.

Platba bude vybírána přímo na místě při přejímce.

Program závodu:

Datum

Místo konání

Registrace a zdravotní přejímka

Vyhlášené diciplíny

8.10.2017

Sokolovna ZŠ Bohdalov

9,00 hod

Rovinná dráha lehká, střední

8.10.2017

Sokolovna ZŠ Bohdalov

10,30 hod

Parkur

lehký, střední

Rovinný závod a parkur bude vždy dvoukolový, do výsledku se započítává vždy lepší z obou běhů.

Podmínky trati a limity závodů:

Plocha závodní dráhy: koberec

rozměr plochy 10x18m

Časový limit i maximální čas běhů parkuru a rovinné dráhy bude stanoven a vyvěšen vždy před vyhlášeným během ve startovní listině.

Rozhodčí:

Lada Šípová (změna rozhodčího vyhrazena)

Startovné:

Kterýkoliv start závodníka se stejným nebo jiným králíkem …….……………. 50,-Kč

Upozorňujeme účastníky, že nečlenové klubu KKH mohou závodit pouze v lehké třídě rovinné dráhy a parkuru.

Startovné bude vybíráno při presenci v hotovosti. Přihlášky zasílejte na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Zdravotní podmínky:

Zdravotní prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci!

Králíci musí být v dobré kondici a zdravotním stavu. Pořadatel si vymiňuje možnost kdykoliv požádat o prokázání platným Očkovacím průkazem (nebo Veterinárním potvrzením), ze kterého je zřejmé, že byli nejméně 3 týdny před závodem vakcinováni proti myxomatóze a moru králíků a jsou podle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. (Obvykle se jedná o 1 rok proti moru králíků a o 6 měsíců proti myxomatóze.)

Ubytování králíků po dobu soutěže:

V klecích majitelů. Pořadatel ubytování nezajišťuje!

Zasílání přihlášek:

Bohužel, přihlásit se na místě bude možné jen ve vyjímečných případech. Přihlášky, prosím zasílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Uzávěrka přihlášek naplněním závodu. Naplnění bude zveřejněno na FB stránkách Králičí hop Chotěboř.

Odpovědný pořadatel:

Lada Šípová, Sokolohradská 1043, Chotěboř, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Přihláška Minizávody Bohdalov 8.10.2017

Jméno závodníka: ………………………………………………………………………………………………

Adresa závodníka:………………………………………………………………………………………………

E-mail / Telefon:…………………………………………………………………………………………………

Člen KKH: …………….

 

 

 

 

Jméno králíka

Datum narození

Číslo VP

Rovinná dráha

Parkur

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Přihlásit je možné s neomezeným počtem králíků.

Zasláním přihlášky stvrzuji svoji ochotu řídit se soutěžním řádem ČSCH-KKH a pomáhat na závodech, kdykoliv budu pořadatelem vyzván k výpomoci.

Podpis: ………………………………….