Naše zvířata, nejen na výstavě, krmíme krmivy VERSELE-LAGA. K dostání ve všech dobrých obchodech, nebo na adrese: CZanidis, s.r.o. Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš

anidis.jpg

Další informace o dění v organizaci naleznete zde: facebook/zocshbohdalov

facebook.jpg

Deutsche informationen

deutschland1.gif

Mediálním partnerem je:

croregion.jpg

Náš tradiční dodavatel čestných cen a pohárů

sporthobby-half-banner.jpg

Spolupořadatelem akcí pro děti je Základní škola a mateřská škola Bohdalov

ZSBohdalov.jpg

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 873 

Vyhlášení olympiády mladých chovatelů 2019, zásady pro zpracvoání prácě

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

 

Český svaz chovatelů vyhlašuje

51. Olympiádu mladých chovatelů

V odbornostech:

Chov králíků
Chov vodní a hrabavé drůbeže
Chov okrasných a užitkových plemen holubů
Chov okrasného ptactva a kanárů
Chov drobných hlodavců
Chov ovcí a koz
Chov kožešinových zvířat
Kynologie
Akvaristika
Teraristika
Chov ušlechtilých koček

 

 

Soutěžící doma zpracovává písemnou práci týkající se jeho chovu s důrazem na vlastní pozorování. Písemnou práci předvede spolu se svými znalostmi na okresním kole Olympiády, které se koná 13.dubna v Bohdalově. Teoretické znalosti prověří test a poznávačka plemen (druhů) v rámci své odbornosti. Zkoušení a hodnocení zajišťují chovatelé a odborníci. Každá odbornost je hodnocena samostatně a v každé odbornosti se odlišují dvě věkové kategorie podle roku narození

I. Děti, které v kalendářním roce dovrší 6 až 14 let (včetně), tj. ročníky narození 2013–2005.

II. Děti, které v kalendářním roce dovrší 15 až 18 let (včetně), tj. ročníky narození 2004–2001.

O zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje jednoznačně rok narození (nikoliv měsíc).

Vítěz každé odbornosti a kategorie postupuje do Národního kola, které se bude konat 7. – 11. 8.2019 v Přerově.

Přihlášky je nutno odevzdat do 31.3.2019 písemné práce je možné po domluvě odevzdat přímo na okresním kole.

 

 

 

Bližší i formace podá a přihlášky přijme:
Okresní organizace ČSCH ve Žďáru nad Sázavou – práce s mládeží Bc. Jiří Boháček
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Těšíme se Tebe !

 

 

Zásady pro zpracování písemné práce:

Zásady pro zpracování písemné práce

- práce se bude týkat pouze pozorování zvířat jednoho druhu v dané chovatelské odbornosti,

- musí se jednat o samostatnou práci vycházející z vlastních poznatků,

- nehodnotí se opisování textů z odborné literatury,

- délka pozorování není určena, ale musí obsahovat pozorování uskutečněné v období soutěžního roku, který trvá od května do dubna (roku ve kterém se koná finále soutěže). Je přípustné, aby soutěžící v písemné práci navazoval na pozorování, která již provedl v předchozích letech. Nelze soutěžit se zcela totožnou (tj. nerozšířenou) prací z minulého roku, soutěžící může být z tohoto důvodu diskvalifikován.

- doporučený rozsah písemné práce v závislosti na věku a vyspělosti soutěžícího je do 20 stran celkem.

- pro úpravu textu ve Wordu je doporučeno písmo Times New Roman, velikost písma 12, styl normální,

řádkování 1,5.

- na první straně bude uvedena chovatelská odbornost, věková kategorie, téma písemné práce, jméno a příjmení, bydliště, datum narození a e-mail soutěžícího, dále může být uvedena jeho mateřská ZO ČSCH (případně kroužek DDM, škola apod.). Vzor titulky – ke stažení na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé.

- na druhé straně obsah písemné práce, vč. čísla stránek

- v úvodu – důvod vybraného tématu písemné práce, dosud nabyté chovatelské zkušenosti, pomoc rodičů, vedoucího kroužku apod.,

- vlastní práce – popis chovaného zvířete, krmení, ustájení, pozorování týkající se rozmnožování a odchovu, výstavnictví, apod. podle zvoleného oboru a tématu,

- celou práci doplnit fotografiemi, grafy, nákresy apod. týkajícími se zvoleného tématu,

- u výstavních odborností přiložit oceňovací lístky a jiné dokumenty týkající se zvířat uvedených v písemné práci, uvést k nim diskuzi.

- závěr představuje důležitou součást práce. Musí obsahovat shrnutí, tj. celkové zhodnocení pozorování, získané poznatky a zkušenosti, úspěchy i neúspěchy.

- nezbytné je uvedení použité literatury, z níž soutěžící čerpal (název, autor, rok vydání, vydavatel, konkrétní webové stránky apod.), event. lze využít odkaz www.citace.com (karta „Vytvořit citaci“). Taktéž musí být uveden případný odborný poradce, pokud jej soutěžící měl.

- na poslední stránce uvést čestné prohlášení, že soutěžící zpracoval písemnou práci samostatně a souhlas s případným zveřejněním práce – tuto skutečnost potvrdí svým podpisem autor a za nezletilé i zákonný zástupce, viz vzor.

- jednotlivé stránky práce nutno očíslovat vzestupnou číselnou řadou, v případě přepisu na PC uvést, kdo práci přepsal (pokud dítě ještě nepracuje s PC na potřebné úrovni, převede písemnou práci do elektronické podoby vedoucí kroužku či rodič).

- písemné práce budou předkládány jak v písemné, tak i v elektronické podobě (.pdf, . doc, .docx) pomocí „uložit jako“ v programu Word a nebo například pomocí programu PDF creator, který je zdarma ke stažení na stránkách www.slunečnice.cz (odkaz: http://www.slunecnice.cz/podnikani-a-kancelar/pdf/).