Statistika ocenění zvířat

Plemeno Hodnocení Počet
Belgický obr divoce zbarvený 93,0 3
93,5 4
94,0 7
94,5 11
95,0 1
95,5 6
96,5 1
Belgický obr železitý 92,0 1
93,0 1
93,5 2
94,0 1
94,5 3
95,0 2
96,5 1
Belgický obr černý 93,5 3
94,0 4
94,5 4
95,0 1
Belgický obr žlutý x 4
Belgický obr železitě černý 94,0 1
Belgický obr modrý 93,5 1
94,0 1
95,0 1
N (0) 1
Belgický obr činčilový 93,0 1
94,0 3
94,5 2
95,0 1
95,5 1
Belgický obr albín 92,0 1
92,5 1
93,0 4
93,5 2
94,0 10
94,5 5
95,0 5
95,5 2
96,0 1
V (0) 1
Německý obrovitý strakáč černý 91,5 1
92,0 3
92,5 1
93,0 5
93,5 6
94,0 9
94,5 5
95,0 4
95,5 2
N (0) 2
V (0) 1
x 1
Německý obrovitý strakáč modrý 92,0 3
93,5 1
94,0 1
94,5 4
95,5 1
N (0) 1
V (0) 2
Německý obrovitý strakáč havanovitý 91,0 1
92,0 1
92,5 2
93,5 5
94,5 1
x 1
Francouzský beran bílý červenooký 92,5 1
93,0 2
94,0 2
94,5 2
95,0 1
Francouzský beran divoce zbarvený 91,5 1
92,5 1
93,0 1
93,5 7
94,0 14
94,5 8
95,0 10
95,5 1
V (0) 4
x 1
Francouzský beran železitý 92,0 1
92,5 2
93,0 2
93,5 3
94,0 3
94,5 8
95,0 3
95,5 2
V (0) 3
x 1
Francouzský beran modrý 93,0 1
93,5 2
94,0 2
94,5 1
95,0 2
Francouzský beran žlutý 93,0 1
93,5 1
94,5 2
Francouzský beran strakáč divoce zbarvený 93,5 2
94,0 1
94,5 1
Francouzský beran strakáč durynský 94,0 1
Francouzský beran strakáč modrý 93,5 2
94,0 2
Moravský modrý 92,0 3
92,5 1
93,0 2
93,5 9
94,0 7
94,5 8
95,0 6
95,5 7
96,0 2
N (0) 1
V (0) 3
Velký světlý stříbřitý 91,0 2
91,5 1
92,5 2
93,0 11
93,5 8
94,0 14
94,5 13
95,0 7
96,0 2
N (0) 1
V (0) 2
x 2
Činčila velká 91,0 1
92,0 1
92,5 2
93,0 4
93,5 5
94,0 10
94,5 7
95,0 11
95,5 7
96,0 1
V (0) 4
x 2
Meklenburský strakáč černý 92,5 1
93,5 2
94,0 6
94,5 3
95,0 3
95,5 1
Meklenburský strakáč modrý 94,0 2
94,5 4
95,0 2
Meklenburský strakáč divoce zbarvený 93,0 1
94,0 4
95,0 1
x 2
Vídeňský modrý 93,0 3
93,5 7
94,0 12
94,5 5
95,0 5
95,5 2
96,0 1
V (0) 1
x 4
Vídeňský černý 92,0 1
92,5 2
93,0 1
93,5 2
94,0 5
94,5 4
95,0 2
V (0) 1
x 4
Vídeňský bílý 93,0 2
93,5 2
94,0 3
94,5 4
95,0 1
95,5 1
N (0) 2
V (0) 1
Vídeňský šedý 92,0 1
93,0 1
93,5 3
94,0 7
94,5 3
95,0 6
95,5 2
96,0 2
Vídeňský modrošedý 93,0 1
94,0 3
94,5 1
95,0 5
95,5 5
N (0) 2
V (0) 1
x 4
Hototský bílý 93,0 2
93,5 1
94,0 1
Český albín 93,0 2
93,5 2
94,0 13
94,5 11
95,0 7
95,5 6
96,0 1
V (0) 1
x 1
Novozélandský červený 93,0 12
93,5 9
94,0 11
94,5 16
95,0 12
95,5 3
96,0 1
N (0) 1
Novozélandský bílý 94,0 4
94,5 3
95,0 6
95,5 4
96,0 1
x 4
Burgundský 91,5 1
92,0 2
93,0 5
93,5 6
94,0 17
94,5 12
95,0 7
96,0 1
V (0) 4
x 9
Kuní velký hnědý 92,5 1
93,0 3
93,5 4
94,0 2
94,5 9
95,0 1
Kuní velký modrý 93,0 1
94,0 1
95,0 1
V (0) 1
Siamský velký modrý 94,5 1
95,0 3
Kalifornský černý 92,5 1
93,0 6
93,5 12
94,0 22
94,5 7
95,0 7
96,0 1
N (0) 2
Kalifornský havanovitý 94,0 1
94,5 3
Japonský 91,0 1
92,0 1
93,5 1
94,0 2
94,5 2
95,0 2
V (0) 1
Český luštič 92,0 2
92,5 1
93,0 8
93,5 4
94,0 3
94,5 3
95,0 1
95,5 1
N (0) 1
V (0) 2
x 2
Český strakáč černý 92,5 4
93,0 8
93,5 10
94,0 7
94,5 1
95,0 2
95,5 1
96,0 1
N (0) 1
V (0) 2
Český strakáč modrý 93,0 1
93,5 2
94,0 1
Český strakáč havanovitý 93,0 1
93,5 1
94,0 1
94,5 1
Český strakáč žlutý 93,0 1
93,5 1
94,0 1
94,5 1
Český strakáč divoce zbarvený 94,0 1
x 1
Český strakáč černožlutý 92,5 1
93,0 1
93,5 2
94,0 2
94,5 2
Aljaška 93,0 1
93,5 2
94,0 6
94,5 3
95,0 3
V (0) 1
Havana 93,0 1
93,5 3
94,0 3
V (0) 1
Durynský 92,5 1
93,0 1
93,5 5
94,0 5
94,5 1
95,0 1
95,5 3
V (0) 1
Bílopesíkatý černý 93,5 1
94,0 4
94,5 2
x 1
Bílopesíkatý modrý 93,0 1
94,0 1
94,5 2
Moravský bílý hnědooký 93,0 3
93,5 4
94,0 6
94,5 2
95,0 5
96,5 1
V (0) 1
Zaječí divoce zbarvený ohnivý 93,0 1
94,0 2
V (0) 1
Zaječí tříslový černý 93,0 2
93,5 1
94,0 1
Malý beran bílý červenooký 93,0 1
93,5 2
94,5 2
95,0 1
96,0 1
Malý beran divoce zbarvený 91,5 1
92,0 1
92,5 1
93,0 3
93,5 2
94,0 7
94,5 4
95,0 2
95,5 2
Malý beran železitý 95,5 1
Malý beran strakáč divoce zbarvený 94,5 3
95,5 1
96,0 1
Malý beran strakáč černý 93,0 1
94,0 1
94,5 2
95,0 1
Činčila malá 91,0 1
92,5 1
93,0 3
93,5 2
94,0 3
94,5 11
95,0 2
95,5 2
V (0) 3
Dailenár 92,5 1
93,0 2
93,5 2
94,0 5
94,5 1
95,0 3
95,5 1
96,0 1
Marburský 92,5 2
93,0 4
93,5 3
94,5 1
Český červený 92,0 3
92,5 1
93,0 5
93,5 7
94,0 2
94,5 3
95,0 2
Rhönský 93,0 4
93,5 2
94,0 8
94,5 2
95,0 4
95,5 2
Kuní hnědý 93,0 1
93,5 1
94,0 2
Kuní modrý 94,0 2
95,0 2
Siamský modrý 93,0 1
94,0 1
94,5 1
95,0 1
Perlový 93,0 1
93,5 2
94,0 4
94,5 1
Stříbřitý černý 93,0 3
93,5 2
94,0 7
94,5 8
95,0 4
95,5 3
96,0 1
V (0) 2
Stříbřitý žlutý 92,5 1
93,0 2
93,5 3
94,0 7
94,5 14
95,0 3
95,5 2
Stříbřitý divoce zbarvený 94,0 2
94,5 6
95,0 4
Stříbřitý modrý 94,5 6
95,0 2
Stříbřitý havanovitý 93,5 1
94,0 4
94,5 3
95,0 1
95,5 3
Stříbřitý světlý 93,5 1
94,0 3
94,5 2
95,0 1
N (0) 1
Holandský divoce zbarvený 92,0 1
92,5 2
93,0 1
94,5 5
95,0 2
N (0) 1
Holandský žlutý 92,5 1
N (0) 1
Holandský havanovitý 92,5 1
93,0 2
93,5 1
Holandský perlový 93,0 2
95,0 1
V (0) 1
Holandský veveří 94,0 1
V (0) 1
Anglický strakáč černý 92,5 1
93,0 2
93,5 4
94,0 3
94,5 2
95,0 4
Anglický strakáč modrý 93,5 1
94,5 3
95,0 3
V (0) 1
Anglický strakáč černožlutý 93,5 2
94,5 2
Anglický strakáč želvovinový 93,5 1
x 1
Tříslový černý 93,0 3
93,5 2
94,5 1
95,0 2
95,5 1
V (0) 3
Tříslový havanovitý 92,5 1
94,0 2
94,5 2
95,0 1
95,5 1
Český černopesíkatý 92,5 2
93,5 3
94,0 6
94,5 3
95,0 4
95,5 1
Holíčský modrý 93,0 1
94,5 2
95,5 1
Ruský černý 93,0 1
93,5 1
94,0 1
94,5 2
95,0 1
Ruský modrý 92,0 1
93,0 1
94,0 1
94,5 1
Zakrslý beran divoce zbarvený 93,0 4
93,5 2
94,0 3
94,5 4
95,0 2
95,5 1
Zakrslý beran černý 93,5 1
94,0 1
94,5 1
V (0) 1
Zakrslý beran modrý 93,0 2
93,5 3
94,0 2
94,5 2
V (0) 1
Zakrslý beran durynský 94,0 1
x 1
Zakrslý beran izabelový 93,5 3
94,0 1
Zakrslý beran perlový 92,5 1
93,0 3
93,5 1
94,5 1
Zakrslý beran kuní hnědý 92,0 1
93,0 1
V (0) 2
Zakrslý beran činčilový 93,0 1
93,5 2
94,0 2
94,5 1
95,0 1
V (0) 1
Zakrslý beran rhönský 93,0 1
93,5 2
94,0 1
Zakrslý beran strakáč divoce zbarvený 94,5 2
95,0 1
95,5 1
Zakrslý beran strakáč černý 94,0 1
94,5 2
95,5 1
Zakrslý beran bílopesíkatý černý 93,5 1
94,5 1
95,0 1
Hermelín červenooký 91,0 6
92,0 1
93,0 3
93,5 5
94,0 5
94,5 2
95,5 1
N (0) 1
V (0) 1
x 2
Hermelín modrooký 92,0 1
92,5 1
93,0 3
93,5 5
94,0 10
94,5 3
95,0 1
V (0) 4
Zakrslý divoce zbarvený 93,0 1
93,5 1
94,0 3
94,5 1
95,0 3
95,5 4
96,0 1
x 1
Zakrslý černý 91,0 1
92,0 1
V (0) 2
Zakrslý perlový 92,0 1
93,0 2
94,0 1
Zakrslý modrý 92,0 2
93,0 1
94,0 1
Zakrslý činčilový 92,0 2
93,5 1
94,0 1
95,5 2
Zakrslý červený 90,0 1
91,0 1
92,0 2
93,0 3
94,0 2
Zakrslý divoce zbarvený ohnivý 94,5 1
95,0 1
Zakrslý veveří 93,0 1
93,5 1
94,0 2
Zakrslý bílopesíkatý černý 93,0 2
94,0 3
94,5 1
95,0 5
95,5 1
x 2
Zakrslý siamský žlutý 93,0 1
94,0 1
95,5 1
96,5 1
Zakrslý hototský bílý 93,0 1
93,5 1
95,0 1
V (0) 1
Zakrslý tříslový černý 94,0 3
94,5 2
95,5 1
x 1
Zakrslý holandský černý 93,0 1
V (0) 1
Zakrslý holandský havanovitý 95,0 1
Zakrslý holandský durynský 93,5 1
Zakrslý strakáč černý 91,5 2
92,0 1
Zakrslý strakáč havanovitý 93,0 1
93,5 1
Zakrslý strakáč černý N (0) 1
Kastorex 93,0 5
93,5 1
94,0 10
94,5 4
95,0 5
95,5 2
96,0 1
N (0) 2
V (0) 4
x 4
Rex střední velikosti oranžový 93,0 2
94,0 2
94,5 1
95,0 2
95,5 1
Rex střední velikosti rhönský 93,0 1
94,0 3
94,5 2
Rex střední velikosti dalmatinský strakáč černožlutý 91,5 1
92,0 1
92,5 3
93,0 3
93,5 6
94,0 5
V (0) 1
Rex malé velikosti tříslový černý 91,0 2
Rex malé velikosti plášťový černožlutý 90,5 1
Zakrslý kastorex 92,5 1
93,0 1
93,5 1
94,0 1
Zakrslý rex oranžový 92,0 1
93,0 1
93,5 1
Angora bílá červenooká 93,0 3
93,5 4
94,0 2
94,5 3
Saténový rhönský 94,0 1
94,5 1
95,0 1
95,5 1
Saténový slonovinový červenooký 93,5 1
94,0 3
94,5 3
95,0 5
Saténový černý 94,0 1
94,5 1
95,0 2
Zakrslý saténový červený 93,0 1
94,5 2
N (0) 1
Husy české 91,0 2
92,0 3
93,0 1
97,0 1
Husy české chocholaté 92,0 4
Husy labutí hnědě divoké 92,0 1
Husy labutí bílé 92,0 2
Husy tuluské divoké 92,0 3
93,0 1
Kachny čárkované stříbrně divoké 93,0 2
93,5 2
Kachny indičtí běžci stříbrní divocí 91,0 1
92,0 3
Kachny pekingské německé bílé 92,0 2
93,0 1
94,0 3
Kachny ruánské anglické divoké 91,0 1
92,0 2
93,0 1
Perličky divoké s úplným perlením 91,0 1
92,0 3
Amroksky krahujcovité 91,0 3
92,0 5
Araukany divoké 93,5 1
95,0 1
96,0 1
Araukany bílé 91,0 1
92,0 2
Australky černé 91,0 2
92,0 4
93,0 4
93,5 2
Brakelky stříbrné černě pruhované 91,0 1
92,0 2
Cemanské slepice černé 91,0 1
93,0 1
V (0) 1
České slepice zlaté kropenaté 91,0 4
92,0 4
93,0 2
93,5 1
94,0 1
95,0 1
96,5 1
N (0) 1
V (0) 2
x 2
Faverolky německé bílé 92,0 2
Forverky žluté tmavě kolumbijské 92,0 2
Hedvábničky žluté 91,0 1
92,0 3
94,0 1
98,0 1
Hedvábničky bílé 93,0 1
93,5 1
94,0 1
95,0 1
96,0 1
V (0) 2
Hempšírky měděně červené 91,0 1
92,0 17
93,0 8
93,5 1
94,0 4
95,0 1
96,0 2
98,0 1
V (0) 2
x 1
Kočinky modré 92,0 2
V (0) 1
Maransky černé měděněkrké 92,0 1
93,5 1
94,0 1
Minorky černé 92,0 2
Plymutky žíhané 91,0 2
92,0 1
V (0) 3
Plymutky bílé 91,0 1
92,0 1
93,5 1
V (0) 2
Rodajlendky červené 93,0 2
94,0 2
Rodajlendky červené s růžicovým hřebenem 92,0 1
93,0 1
Sasexky bílé světle kolumbijské 92,0 2
V (0) 1
Velsumky rezavě koroptví 91,0 1
94,0 2
x 1
Vlašky koroptví 91,0 5
92,0 5
Vlašky stříbrně zbarvené 92,0 1
94,0 1
98,5 1
Vranohlavky zlatokrké 91,0 1
N (0) 1
Vranohlavky stříbrokrké 91,0 1
92,0 1
93,0 1
V (0) 1
Vranohlavky oranžovokrké 91,0 1
N (0) 1
Vyandotky německé zlaté černě lemované 91,0 4
92,0 1
x 1
Vyandotky německé zlaté modře lemované 91,0 1
92,0 1
Vyandotky německé zlaté bíle lemované 91,0 1
92,0 1
Antverpští vousáči křepelčí 93,0 4
Australky zdrobnělé černé 92,0 2
93,5 3
95,0 1
Bantamky černé 92,0 1
93,5 1
94,0 1
Barneveldky zdrobnělé dvojlemované 92,0 2
93,0 2
Bílefeldské slepice zdrobnělé rodobarvé hnědoprsé 92,0 2
93,0 1
93,5 3
94,0 2
Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité 92,0 1
93,5 1
95,0 1
Faverolky německé zdrobnělé lososové 92,0 2
93,0 1
Faverolky německé zdrobnělé černé 91,0 2
92,0 2
V (0) 1
x 1
Hedvábničky zdrobnělé divoké 92,0 2
94,0 1
Hedvábničky zdrobnělé černé 91,0 1
92,0 2
Hedvábničky zdrobnělé bílé 92,0 3
94,0 1
Hempšírky zdrobnělé měděně červené 91,0 2
92,0 5
93,0 4
94,0 1
95,0 1
Holandské chocholaté slepice zdrobnělé černé bílochocholaté 92,0 1
93,0 1
Holandské chocholaté slepice zdrobnělé čokoládově hnědé bílochocholaté 92,0 1
Holokrčky zdrobnělé černé 92,0 1
93,5 1
94,0 1
Holokrčky zdrobnělé bílé 92,0 1
93,0 1
93,5 2
Japonky čabo bílé černoocasé 92,0 3
Paduánky zdrobnělé žlutě plavé bíle lemované 93,0 2
93,5 1
Plymutky zdrobnělé stříbrně koroptví vlnité 91,0 1
92,0 1
93,0 1
Plymutky zdrobnělé bílé 92,0 4
93,5 1
94,0 2
Rousné zakrslé slepice zlatokrké 93,0 3
Rýnské slepice zdrobnělé černé 93,0 3
Sebritky zlaté černě lemované 93,0 4
93,5 1
94,0 1
95,0 1
Sebritky stříbrné černě lemované – 92,0 2
93,0 5
94,0 1
Sebritky citronové černě lemované – 93,0 5
93,5 2
94,0 1
95,0 1
95,5 1
Sebritky žlutě plavé bíle lemované – 92,0 1
95,0 1
95,5 1
96,0 1
Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví 91,0 1
92,0 2
93,0 4
V (0) 2
Vyandotky zdrobnělé stříbrně koroptví vlnité 93,0 3
93,5 2
98,5 1
Vyandotky zdrobnělé oranžově koroptví vlnité 93,0 2
Vyandotky zdrobnělé lososové 92,0 7
Vyandotky zdrobnělé žluté modře kolumbijské 92,0 2
Vyandotky zdrobnělé černé 93,5 1
95,0 1
95,5 1
V (0) 1
Vyandotky zdrobnělé bílé 92,0 3
93,0 1
95,0 1
Hanácký voláč červený 93,0 1
95,0 1
Hanácký voláč žlutý 92,0 1
93,0 2
94,0 1
Pomořanský voláč bílý .NV 2
93,0 2
94,0 2
95,0 3
96,0 1
Lahore 94,0 2
95,0 2
Moravský pštros modrý 94,0 2
95,0 3
Prácheňský káník modrý černopruhý 94,0 1
95,0 4
96,0 1
V (0) 1
Prácheňský káník 92,0 1
93,0 2
V (0) 1
Prácheňský káník modrý 92,0 1
93,0 1
94,0 1
95,0 1
Benešovský holub bílý 92,0 3
93,0 5
94,0 2
95,0 3
96,0 1
Slezský barevnohlávek černý 92,0 2
93,0 2
94,0 2
95,0 3
Damascén 92,0 2
93,0 1
95,0 1
Gigant modrý pruhový 93,0 1
94,0 1
Gigant pruhový 91,0 1
Gigant tmavě kapratý 93,0 1
94,0 1
95,0 1
Německý výstavní straka 93,0 1
Německý výstavní bílý 93,0 1
94,0 2
Německý výstavní červený strak 93,0 1
94,0 1
Kariér 94,0 1
96,0 1
V (0) 2
Dragoun bílý 96,0 1
V (0) 1
Dragoun modrý kapratý 92,0 1
94,0 1
King bílý x 1
King červeně stříkaný x 1
Modenka - schietti černá 92,0 1
93,0 2
94,0 1
95,0 2
Slezský voláč žlutý straka 95,0 1
V (0) 1
Slezský voláč červená straka 94,0 1
V (0) 1
Český stavák bílý rovný 91,0 2
92,0 4
Česká čejka bezrousá modrá 92,0 1
93,0 2
94,0 2
95,0 1
Česká čejka rousná stříbřitá šupkatá 94,0 1
95,0 1
V (0) 2
Indický pávík bílý 93,0 1
94,0 1
Indický pávík modrý x 1
Kudrnáč žlutý bělouš x 2
Staroholandský kapucín .NV 1
93,0 1
V (0) 8
Čínský holub černý 92,0 1
93,0 1
V (0) 1
Čínský holub modrý kapratý 93,0 1
Italský racek červený kapratý 91,0 1
Italský racek modrý 93,0 1
Italský racek plavý červenopruhý .NV 1
92,0 2
93,0 2
94,0 1
96,0 1
Rostovský postavový rejdič 93,0 1
95,0 1
Pražský rejdič středozobý .NV 1
91,0 1
93,0 1
V (0) 1
Pražský rejdič středozobý černý vlaštovák 92,0 1
93,0 1
94,0 2
95,0 1
Zakrslý sallander x 2
Zakrslý saténový meklenburský strakáč červený Ndb 1
Vídeňský modrý x 4
Vídeňský modrošedý 94,5 1
95,0 1
N (0) 1
V (0) 1
Novozélandský červený x 4
Dailenár 93,0 1
93,5 1
V (0) 1
Český červený 94,0 2
94,5 1
95,0 1
Stříbřitý černý 94,0 2
94,5 2
95,0 1
95,5 1
Stříbřitý žlutý 92,5 1
93,5 2
94,0 4
94,5 3
95,0 1
Tříslový černý 93,0 1
93,5 1
94,5 2
Zakrslý beran durynský 92,0 1
93,0 1
93,5 1
V (0) 1
Hermelín červenooký 93,5 1
94,0 2
94,5 4
V (0) 1
Hermelín modrooký 94,0 1
95,0 1
95,5 2
V (0) 1
Zakrslý divoce zbarvený 92,0 1
93,5 2
94,5 1
Zakrslý hototský bílý 92,0 1
93,0 1
94,5 1
95,0 1
Zakrslý rhönský 93,0 1
93,5 3
94,0 2
94,5 1
95,0 2
95,5 1
V (0) 2
Slovenský sivomodrý rex 93,5 1
94,0 2
94,5 1
Rex střední velikosti dalmatinský strakáč černý 91,0 1
92,0 1
93,5 1
94,0 1
Rex malé velikosti tříslový černý 93,5 1
94,0 1
Zakrslý kastorex 91,0 1
92,0 1
93,0 1
94,0 1
Zakrslý rex oranžový 93,5 3
94,5 1
Bílopesíkatý černý 0
Stříbřitý černý 94,0 3
94,5 1
Stříbřitý žlutý 93,5 1
94,0 2
94,5 1
Stříbřitý modrý 93,5 1
94,0 2
94,5 1
Stříbřitý havanovitý 94,0 1
94,5 2
V (0) 1
Holandský černý 92,5 2
93,0 2
Český černopesíkatý 95,0 1